ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี ถึง 60 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ขยายระยะเวลาจากเดิมวันที่ 16 เมษายน 2563 สิ้นสุดเป็นวันที่ 15 มกราคม 2564

ในส่วนของเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

สมัคร ชพค ชพส