มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ส.

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
มอบเช็คเงินสดเป็นค่าจัดการศพให้กับ ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.จำนวน 1 ราย 100,000บาท
ผู้เสียชีวิต คือนางหนู นาคิน อายุ 70 ปี

ครัวนาคิน