โครงการตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ผอ.สกสค.ขอนแก่น  เป็นประธานเปิดงาน
“โครงการตรวจสุขภาพครูและบุคลาการทางการศึกษาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561”
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
รายงานสรุปผล 1)ตรวจสุขภาพประจำปี 72 คน
2)ตรวจตา 72 คน พบเป็นต้อกระจก 11 ราย นัดรักษาต่อวันที่ 2 ก.ค.61
3)X-ray ปอด 62 คน รอผลการตรวจ 2 สัปดาห์
ขอขอบคุณ รศ.ดร.นพ.สุชาติ ศิริใจชิงกุล คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นวิทยากรบรรยาย “ความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจสุขภาพประจำปี”

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16