โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ครั้งที่ 1/2564

สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในวันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

c3066beff62a883fc5a659bb3bf00895a_61207219_๒๑๐๖๐๙_1

c3066beff62a883fc5a659bb3bf00895a_61207219_๒๑๐๖๐๙_4

c3066beff62a883fc5a659bb3bf00895a_61207219_๒๑๐๖๐๙_5

c3066beff62a883fc5a659bb3bf00895a_61207219_๒๑๐๖๐๙_7

c3066beff62a883fc5a659bb3bf00895a_61207219_๒๑๐๖๐๙_10

c3066beff62a883fc5a659bb3bf00895a_61207219_๒๑๐๖๐๙_14