โครงการครูช่วยครู : กิจกรรมครูจิตอาสาดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ประจำ 2564

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
จัดประชุมและอบรมครูจิตอาสา ตามโครงการครูช่วยครู
“กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ประจำปี 2564”
โดยมีคณะครูนอกประจำการ  15 อำเภอ และครูจิตอาสาจำนวน 61 คน
โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในการออกเยี่ยมครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
แนวทางประเมินอาการของผู้ป่วย การแนะนำช่วยเหลือ พร้อมมอบคู่มือในการดูแล
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น

การอบรม โครงการครูช่วยครู_๒๑๐๗๑๙

การอบรม โครงการครูช่วยครู_๒๑๐๗๑๙_0

การอบรม โครงการครูช่วยครู_๒๑๐๗๑๙_1

การอบรม โครงการครูช่วยครู_๒๑๐๗๑๙_2

การอบรม โครงการครูช่วยครู_๒๑๐๗๑๙_3

การอบรม โครงการครูช่วยครู_๒๑๐๗๑๙_4

การอบรม โครงการครูช่วยครู_๒๑๐๗๑๙_5