แบ่งปันความสุข “ตู้ปันสุข”

ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคน้ำ อาหารแห้ง แบ่งปันผ่าน “ตู้ปันสุข”
ร่วมกับโรงเรียนนครขอนแก่น ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ณ โรงเรียนนครขอนแก่น

128571

60323

60326


442170

442176

442178