เข้ารับตำแหน่งใหม่

นายทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น ต้อนรับและแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาส นายศักดาเดช ทาซ้าย เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

ผอ.โรงเรียนแก่นนครมาเยี่ยมชมสำนักงาน_๒๐๐๒

ผอ_0.โรงเรียนแก่นนครมาเยี่ยมชมสำนักงาน_๒๐๐๒

ผอ_1.โรงเรียนแก่นนครมาเยี่ยมชมสำนักงาน_๒๐๐๒