สกสค.Big Cleaning Day.

สกสค.จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม Big Cleaning Day.
สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น ทุกคนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Big cleaning day_๑๘๐๗๒๖_0002
Big cleaning day_๑๘๐๗๒๖_0068

Big cleaning day_๑๘๐๗๒๖_0025

Big cleaning day_๑๘๐๗๒๖_0012

Big cleaning day_๑๘๐๗๒๖_0014

Big cleaning day_๑๘๐๗๒๖_0027