สกสค.ขอนแก่น พร้อมใจร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย

ผู้อำนวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดขอนแก่น
พร้อมใจร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยการแต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์
เพื่อรณรงค์ความเป็นไทยตามนโยบายรัฐบาล
ชุดไทย2
ชุดไทย1
ชุดไทย3