ศูนย์พิทักษ์ครูไทย ประจำจังหวัดขอนแก่น

สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
จัดประชุมคัดเลือกประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์ครูไทย
โดยมี ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพร้อมคณะผู้ร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ศูนย์พิทักษ์ครูไทย_๑๙๐๖๑๔_0065

ศูนย์พิทักษ์ครูไทย_๑๙๐๖๑๔_0071
ศูนย์พิทักษ์ครูไทย_๑๙๐๖๑๔_0015
ศูนย์พิทักษ์ครูไทย_๑๙๐๖๑๔_0011
ศูนย์พิทักษ์ครูไทย_๑๙๐๖๑๔_0003
ศูนย์พิทักษ์ครูไทย_๑๙๐๖๑๔_0001
ศูนย์พิทักษ์ครูไทย_๑๙๐๖๑๔_0062
ศูนย์พิทักษ์ครูไทย_๑๙๐๖๑๔_0014