ศึกษาดูงาน สพป.ขอนแก่น เขต 5 “บริการเหนือความคาดหมาย”

ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงาน
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 อำเภอชุมแพ
วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
โดยการเข้าศึกษางานในครั้งนี้เพื่อนำไปพัฒนาสื่อวิทยุออนไลน์และ
“การบริการเหนือความคาดหมาย”
ตามนโยบายของท่านเลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการ สกสค. ท่านอรรถพล ตรึกตรอง ได้มอบไว้

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12