วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 ช่วงเช้า นายทวีศิลป์  สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น

486510

486508

486506

486496

486497

486511

S__4383155