ร่วมอัญเชิญองค์พระพระลับ

ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
ร่วมพิธีอัญเชิญองค์พระพระลับ ออกจากพระเจดีย์ธาตุวัดพระธาตุพระอารามหลวง
ลงมาประดิษฐานให้ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นสรงน้ำ
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นเป็นประธานในพิธี
ในช่วงวันสงกรานต์และปีใหม่ไทย
วันที่ 12 – 15 เมษายน 256211เมย.2562 วัดธาตุ_๑๙๐๔๑๙_0015

11เมย.2562 วัดธาตุ_๑๙๐๔๑๙_0016

11เมย.2562 วัดธาตุ_๑๙๐๔๑๙_0019

11เมย.2562 วัดธาตุ_๑๙๐๔๑๙_0022

11เมย.2562 วัดธาตุ_๑๙๐๔๑๙_0024

11เมย.2562 วัดธาตุ_๑๙๐๔๑๙_0027

11เมย.2562 วัดธาตุ_๑๙๐๔๑๙_0029