ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ช่วงเช้าวันอังคาร ที่ 24 เมษายน 2561 นายทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาน ประจำปี 2560
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น
ผอ.รับเครื่องราชฯ2
ผอ.รับเครื่องราชฯ