ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่

วันอังคาร ที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.
ผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ครูใหญ่ จำนวน 144 ท่าน
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิธีพระราชทานเพลิงศพ_๑๙๐๑๒๓_0001
พิธีพระราชทานเพลิงศพ_๑๙๐๑๒๓_0006
พิธีพระราชทานเพลิงศพ_๑๙๐๑๒๓_0008
พิธีพระราชทานเพลิงศพ_๑๙๐๑๒๓_0013
พิธีพระราชทานเพลิงศพ_๑๙๐๑๒๓_0015
พิธีพระราชทานเพลิงศพ_๑๙๐๑๒๓_0019