ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเทพกิตติรังษี

วันพุธ ที่ 9 พฤษภาคม 2561 ช่วงเวลา 18.00 น. ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
เข้าร่วมประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเทพกิตติรังษี (ทองสา วรลาโภ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง
ณ ศาลาเทพวิมลโมลี วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประชาชนทุกท่านสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมได้ตามกำหนดการนี้
เคารพศพ
เคารพศพ2