ร่วมงานฌาปนกิจศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561 ดร. ทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ นางวิไลวรรณ โพธิ์ศรี สมาชิก ช.พ.ค.ที่ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

ร่วมงานที่อ.ซำสูง

ร่วมงานที่อ.ซำสูง2

ร่วมงานที่อ.ซำสูง3

ร่วมงานที่อ.ซำสูง4

ร่วมงานที่อ.ซำสูง5