รดน้ำดำหัว

คณะเจ้าหน้าที่และพนักงานสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย รดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.และแขกผู้มาร่วมงาน
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 9 เมษายน 2562

รดน้ำดำหัว_๑๙๐๔๑๙_0108

รดน้ำดำหัว_๑๙๐๔๑๙_0107

รดน้ำดำหัว_๑๙๐๔๑๙_0106

รดน้ำดำหัว_๑๙๐๔๑๙_0105

รดน้ำดำหัว_๑๙๐๔๑๙_0020

รดน้ำดำหัว_๑๙๐๔๑๙_0056

รดน้ำดำหัว_๑๙๐๔๑๙_0059

รดน้ำดำหัว_๑๙๐๔๑๙_0104