รดน้ำดำหัวคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดขอนแก่น

เมื่อเวลา 11.00 น. ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการพร้อมพนักงานเจ้าหน้าสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดขอนแก่น
เพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยและเป็นสิริมงคล

รดน้ำดำหัวคณะกรรมการ1
รดน้ำดำหัวคณะกรรมการ14

รดน้ำดำหัวคณะกรรมการ2
รดน้ำดำหัวคณะกรรมการ3
รดน้ำดำหัวคณะกรรมการ4
รดน้ำดำหัวคณะกรรมการ5
รดน้ำดำหัวคณะกรรมการ6
รดน้ำดำหัวคณะกรรมการ7
รดน้ำดำหัวคณะกรรมการ8
รดน้ำดำหัวคณะกรรมการ9
รดน้ำดำหัวคณะกรรมการ10
รดน้ำดำหัวคณะกรรมการ11
รดน้ำดำหัวคณะกรรมการ12
รดน้ำดำหัวคณะกรรมการ13
รดน้ำดำหัวคณะกรรมการ15