รดน้ำขอพรท่านเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่
รดน้ำดำหัวท่านพินิจศักดิ์ สุวรรณรัง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
ต้อนรับเลขาธิการฯ_๑๘๐๔๓๐_0128
รดน้ำเลขาฯ4

รดน้ำเลขา9


รดน้ำเลขาฯ5
รดน้ำเลขาฯ6
รดน้ำเลขาฯ7
รดน้ำเลขาฯ8