ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่

ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
มอบไดอารี่ต้อนรับสมาชิก ช.พ.ค.ใหม่ 3 ราย ได้แก่
1)น.ส.สินีนาถ แพงสอน อ.เมืองขก.
2)นายพีรพงษ์ ศรีสุรักษ์ อ.บ้านไผ่
3)น.ส.ณัฐกานต์ คุณโน อ.เมืองขก.
♥♥♥ สกสค.ขอนแก่น ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง ♥♥♥

100856

100851

308483