มอบเงินช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.ประสบอุทกภัย

เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ นางสุภาพร ม่วงสุข รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
มอบเงินช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 3,000 บาท ให้กับครู-อาจารย์ ทั้ง 2 ท่าน คือ
1. นายอภิรัฐ จันทร์เทพ โรงเรียนนครขอนแก่น
2. นางกาญจนา กันติวงศ์  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
♥♥♥ ขอเป็นกำลังใจให้ท่านสมาชิก ช.พ.ค.ทั้งสองท่านด้วยคะ ♥♥♥

3994(นายอภิรัฐ จันทร์เทพ)

3997 (นางกาญจนา กันติวงศ์)