มอบเงินช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาประสบอุทกภัย

เมื่อเวลา 10.00 น. นางสุภาพร ม่วงสุข รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 3,000 บาท ให้แก่ นางพวงผกา ศรีโบราณ สังกัดโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สมาชิก ช.พ.ค.ประสบอุทกภัยเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น ช่วงเดือนสิงหาคม

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย