มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.ให้แก่ครอบครัวของ นายคฤหัส จำปาวัตตะ

ดร.ทวีศิลป์ สารแสน  ผอ.สกสค.ขอนแก่น มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 1 ราย จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ครอบครัวของ นายคฤหัส จำปาวัตตะ สมาชิกสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเสียชีวิต
โดยมี นางประเทือง จำปาวัตตะ ในฐานะคู่สมรสเป็นผู้จัดการศพเป็นผู้รับพร้อมญาติ

จ่ายค่าจัดการศพครอบครัวจำปาวัตตะ