มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันที่ 18 เมษายน 2561 ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. 2 ราย
รายละ 100,000 บาท ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น

จ่ายเงินชพส.ครอบครัวเจ๊กรักษ์
จ่ายเงินชพส.ครอบครัวศรีวรรณะ