มอบรางวัลพระพฤหัสบดี

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564 ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดขอนแก่น
มอบรางวัลพระพฤหัสบดี ให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรางวัลพระพฤหัสบดี
ตามโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563
จังหวัดขอนแก่น ผ่านการคัดเลือกรางวัลประเภทบุคคล จำนวน 15 คน และประเภทหน่วยงาน จำนวน 1 หน่วยงาน
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

มอบรางวัลพระพฤหัสบดีปี63_๒๑๐๑๒๙

มอบรางวัลพระพฤหัสบดีปี63_๒๑๐๑๒๙_0

มอบรางวัลพระพฤหัสบดีปี63_๒๑๐๑๒๙_1

มอบรางวัลพระพฤหัสบดีปี63_๒๑๐๑๒๙_2