มอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนฝึกงานจากวิทยาลัยคุวานันท์

ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมมอบเกียรติบัตรผ่านการฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ปวช.2 คน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ที่มาฝึกงาน 40วัน (240 ชั่วโมง) ซึ่งท่าน ผอ.ได้มอบประโยคสอนไว้ว่า
“ความรู้อาจหาได้จากการอ่าน แต่ทักษะและประสบการณ์ ต้องได้จากการปฏิบัติจริง”

มอบประกาศเด็กฝึกงาน11-5-61.2
มอบประกาศเด็กฝึกงาน11-5-61.3
มอบประกาศเด็กฝึกงาน11-5-61.4
มอบประกาศเด็กฝึกงาน11-5-61