มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.

วันศุกร์ ที่ 4พฤษภาคม 2561  ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น มอบ เช็คเงินสดเป็นค่าจัดการศพ
ให้กับ ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.จำนวน 2 รายๆละ 200,000บาท และ ช.พ.ส.3 รายๆละ 100,000บาท ดังนี้(ผู้เสียชีวิต)

1. นายสมใจ อัมพะรัตน์ อายุ74ปี ช.พ.ค.,ช.พ.ส./อ.หนองเรือ
2.นางถนอม มั่งคั่ง 73ปี ช.พ.ส./อ. น้ำพอง
3.นางสมเดือน โพธิ์ศรี 48ปี ช.พ.ส./อ.กระนวน
4.นายวิชัย เปรมชัยสวัสดิ์ 62ปี ช.พ.ค./อ.เมือง ขก.

ชพค.1
ชพค.2
ชพส.1
ชพส.2
ชพส.3