มอบค่าจัดการศพ ช.พ.ค.และช.พ.ส.

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
มอบเงินค่าจัดการศพให้กับ ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.จำนวน 1 ราย และช.พ.ส.จำนวน 2 ราย 

ค่าจัดการศพ ชพค
จัดการศพชพส.
จัดการศพชพส.2