มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.2 ราย
ให้กับทายาททั้ง 2 ครอบครัว ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับการสูญเสียในครั้งนี้

ครัวจงเทพ
ครัวภิญโญ