มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ส.

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 นายทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. 200,000 บาท จำนวน 1 ราย
มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. 100,000  บาท จำนวน 1 ราย
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่งกับทั้งสองครอบครัว

ครอบครัวพลศรีพิมพ์
ครอบครัวพลศรีพิมพ์2
ครอบครัวไพรดี