มอบค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.นางเจริญ มูลมณี ถึงแก่กรรม

ดร.ทวีศิลป์ สารแสน  ผอ.สกสค.ขอนแก่น มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท
ให้แก่ครอบครัวของ นางเจริญ มูลมณี ข้าราชการบำนาญ สพป.ขอนแก่น เขต 2
ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวาน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561
โดยมี นางธนาพร ทานากะ  ในฐานะบุตรเป็นผู้จัดการศพเป็นผู้รับ

ครอบครัวนางเจริญ มูลมณี