พาชมช้อปที่ตลาดสีเขียวริมบึงแก่นนคร “ตลาดต้องชม”

วันนี้จะพาไปชม ชิม ช้อป ตลาดดีๆ ตลาดสีเขียว บรรยากาศพื้นเมือง
ตลาดต้องชม ริมบึงแก่นนคร ในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่น ซอยตรงข้ามติ๊กแจ่วฮ้อน
มีแค่อาทิตย์ละครั้งเท่านั้นนะคะ
ไปชมบรรยากาศในตลาดต้องชมกันต่อ คลิ๊กที่รูปภาพเลย……

ตลาดต้องชม