ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่นพร้อมคณะครูเข้าร่วมแสดงความยินดี

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ท่านประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่นพร้อมคณะครู
เข้าพบท่าน ดร.ทวีศิลป์ สารแสน เพื่อแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่

ผอ.รร.นครและคณะ
ผอ.รร.นครและคณะ2