ประมวลภาพโครงการครูช่วยครู กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ประจำปี 2564

เยี่ยมครั้งที่2_๒๑๐๘๐๙

เยี่ยมครั้งที่2_๒๑๐๘๐๙_0

เยี่ยมครั้งที่2_๒๑๐๘๐๙_1

เยี่ยมครั้งที่2_๒๑๐๘๐๙_2

เยี่ยมครั้งที่2_๒๑๐๘๐๙_3

เยี่ยมครั้งที่2_๒๑๐๘๐๙_4

เยี่ยมครั้งที่2_๒๑๐๘๐๙_5

เยี่ยมครั้งที่2_๒๑๐๘๐๙_6

เยี่ยมครั้งที่2_๒๑๐๘๐๙_7

เยี่ยมครั้งที่2_๒๑๐๘๐๙_8

เยี่ยมครั้งที่2_๒๑๐๘๐๙_9

เยี่ยมครั้งที่2_๒๑๐๘๐๙_10

เยี่ยมครั้งที่2_๒๑๐๘๐๙_11

เยี่ยมครั้งที่2_๒๑๐๘๐๙_12

เยี่ยมครั้งที่2_๒๑๐๘๐๙_13

เยี่ยมครั้งที่2_๒๑๐๘๐๙_14

เยี่ยมครั้งที่2_๒๑๐๘๐๙_15

เยี่ยมครั้งที่2_๒๑๐๘๐๙_16

เยี่ยมครั้งที่2_๒๑๐๘๐๙_17

เยี่ยมครั้งที่2_๒๑๐๘๐๙_18

เยี่ยมครั้งที่2_๒๑๐๘๐๙_19

เยี่ยมครั้งที่2_๒๑๐๘๐๙_20

เยี่ยมครั้งที่2_๒๑๐๘๐๙_21

เยี่ยมครั้งที่2_๒๑๐๘๐๙_22

เยี่ยมครั้งที่2_๒๑๐๘๐๙_23