ประชุมแก้ไขปัญหาหนี้ครู สกสค.

สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น จัดประชุมหารือแก้ไขปัญหาหนี้ครู สกสค.
โดยมี ท่านณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ สกสค. เป็นประธาน พร้อมด้วยท่านพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต
ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดขอนแก่นและคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
ในการประชุมครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นเพื่อหาแนวทางการลดภาระหนี้สินให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกัน ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กับธนาคารออมสิน
แก้ปัญหาหนี้ครู_๒๑๐๕๒๐_5

แก้ปัญหาหนี้ครู_๒๑๐๕๒๐

แก้ปัญหาหนี้ครู_๒๑๐๕๒๐_0

แก้ปัญหาหนี้ครู_๒๑๐๕๒๐_4

แก้ปัญหาหนี้ครู_๒๑๐๕๒๐_8

แก้ปัญหาหนี้ครู_๒๑๐๕๒๐_9

แก้ปัญหาหนี้ครู_๒๑๐๕๒๐_11

แก้ปัญหาหนี้ครู_๒๑๐๕๒๐_6