ประชุมเจ้าหน้าที่ สกสค.ขอนแก่น ครั้งที่ 12/2562

ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 12/2562
โดยมีผู้อำนวยการและคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดขอนแก่น
ประชุมหารือระบบงาน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 -12.00 น.
ณ หัองประชุม สกสค.จังหวัดขอนแก่น

timeline_20190611_191301
timeline_20190611_191302
timeline_20190611_191303