ประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564
นายทวีศิลป์  สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

94230

94231

94325

94326

94327