ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2561

สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
1

2

3

4

5

6

7

8

9