ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2561

วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.
ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2561
ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น

1

8

3

10
2

4

5

6

7

9