ประชุมการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพร้อมคณะเจ้าหน้าที่
จัดประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
ณ โรงแรม เลอ แคสเซีย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โดยมี นายทองสุข มันตาทร อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี
และวิทยากรพิเศษจากธนาคารออมสิน
เพื่อให้สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ได้รับความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก
พร้อมเสนอแนะความคิดเห็นในการนำข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของสมาชิกและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

ประชุมเสริมสร้างฯ_๒๐๐๘๒๕_5

ประชุมเสริมสร้างฯ_๒๐๐๘๒๕_6

ประชุมเสริมสร้างฯ_๒๐๐๘๒๕_12

ประชุมเสริมสร้างฯ_๒๐๐๘๒๕_15

ประชุมเสริมสร้างฯ_๒๐๐๘๒๕_17

ประชุมเสริมสร้างฯ_๒๐๐๘๒๕_18

ประชุมเสริมสร้างฯ_๒๐๐๘๒๕_65

ประชุมเสริมสร้างฯ_๒๐๐๘๒๕_67

ประชุมเสริมสร้างฯ_๒๐๐๘๒๕_70

ประชุมเสริมสร้างฯ_๒๐๐๘๒๕_72

ประชุมเสริมสร้างฯ_๒๐๐๘๒๕_74

ประชุมเสริมสร้างฯ_๒๐๐๘๒๕_75

ประชุมเสริมสร้างฯ_๒๐๐๘๒๕_95