ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

วันที่ 2 ธ.ค.63 เวลา 10:30 น. ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายในการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยท่ีบรรจุใหม่ จำนวน 224 คน หัวข้อ “สิทธิประโยชน์ท่ีครูได้รับจากสำนักงาน สกสค.จังหวัด”
จัดโดย สำนักงาน ศธจ.ขอนแก่น

S__1687854

S__1687856

S__1687857

S__1687858