บุคลากร สพม.เขต 25 ร่วมแสดงยินดีกับท่านผอ.ทวีศิลป์ สารแสน

คณะบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
เข้าพบท่าน ผอ.ทวีศิลป์ สารแสน เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่

.2
สพม.25