นายวัชรินทร์ จำปี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.เยี่ยมเยือนสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 นายวัชรินทร์ จำปี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. พร้อมคณะ
เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น

เยี่ยมสกสค.

เยี่ยมสกสค.1

เยี่ยมสกสค.2

เยี่ยมสกสค.3

129885

เยี่ยมสกสค.4

เยี่ยมสกสค.5