ทำบุญถวายภัคตาหารเพล

ผู้อำนวยการและพนักงานเจ้าหน้าที่ ทำบุญถวายภัคตาหารเพลแต่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป
พร้อมคณะร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายก่อสร้างอาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
ณ ห้องประชุมสำนักงาน  สกสค.จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 9 เมษายน 2562

1

2

3

4

5

6

7

8