ต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

นายทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

ท่านอรรถพล

ท่านอรรถพล2

ท่านอรรถพล3

ท่านอรรถพล4