ต้อนรับท่านเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 คณะผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์
ร่วมต้อนรับ ท่านพินิจศักดิ์ สุวรรณรัง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. มาเยี่ยมเยือนพร้อมให้กำลังใจทุกฝ่าย
ในการทำงานที่ผ่านมา
รดน้ำเลขาฯ
รดน้ำเลขาฯ1
รดน้ำเลขาฯ2
รดน้ำเลขาฯ3
ต้อนรับเลขาธิการฯ10

ต้อนรับเลขาธิการฯ11

ต้อนรับเลขาธิการฯ12

ต้อนรับเลขาธิการฯ8

ต้อนรับเลขาธิการฯ7

ต้อนรับเลขาธิการฯ6

ต้อนรับเลขาธิการฯ5

ต้อนรับเลขาธิการฯ4

ต้อนรับเลขาธิการฯ3

ต้อนรับเลขาธิการฯ9

ต้อนรับเลขาธิการฯ2

ต้อนรับเลขาธิการฯ1