ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2563

♥♥♥ ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ♥♥♥
ประมวลภาพโครงการตรวจสุขภาพครู
สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการตรวจสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2563
โดย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่น
วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น.

ตรวจสุขภาพประจำปี63_๒๐๐๘๑๓_8

ตรวจสุขภาพประจำปี63_๒๐๐๘๑๓_21

ตรวจสุขภาพประจำปี63_๒๐๐๘๑๓_25

ตรวจสุขภาพประจำปี63_๒๐๐๘๑๓_27

ตรวจสุขภาพประจำปี63_๒๐๐๘๑๓_30

ตรวจสุขภาพประจำปี63_๒๐๐๘๑๓_32

ตรวจสุขภาพประจำปี63_๒๐๐๘๑๓_34

ตรวจสุขภาพประจำปี63_๒๐๐๘๑๓_37

ตรวจสุขภาพประจำปี63_๒๐๐๘๑๓_40

ตรวจสุขภาพประจำปี63_๒๐๐๘๑๓_42

ตรวจสุขภาพประจำปี63_๒๐๐๘๑๓_64

ตรวจสุขภาพประจำปี63_๒๐๐๘๑๓_66

ตรวจสุขภาพประจำปี63_๒๐๐๘๑๓_85

ตรวจสุขภาพประจำปี63_๒๐๐๘๑๓_93

ตรวจสุขภาพประจำปี63_๒๐๐๘๑๓_97

ตรวจสุขภาพประจำปี63_๒๐๐๘๑๓_104

ตรวจสุขภาพประจำปี63_๒๐๐๘๑๓_138

ตรวจสุขภาพประจำปี63_๒๐๐๘๑๓_164

ตรวจสุขภาพประจำปี63_๒๐๐๘๑๓_168