จ่ายค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.ครอบครัวนายสมชาย เขตอนันต์

ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ผอ.สกสค.ขอนแก่น มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.
ให้แก่สมาชิกถึงแก่กรรมคือ นายสมชาย เขตอนันต์ สมาชิกสังกัดบำนาญ สพป.ขก.เขต1
โดยมี นางนวลจันทร์ เขตอนันต์ ในฐานะคู่สมรสผู้จัดการศพเป็นผู้รับพร้อมญาติ

จ่ายค่าจัดการศพครอบครัวเขตอนันต์