งานวันครู 16 มกราคม 2563

ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่
ร่วมงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ.2563
โดยร่วมยินดีกับบุคลากรครูที่ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดีในครั้งนี้
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันครู 2563_๒๐๐๑๑๖_0002

วันครู 2563_๒๐๐๑๑๖_0016

วันครู 2563_๒๐๐๑๑๖_0027

วันครู 2563_๒๐๐๑๑๖_0028

วันครู 2563_๒๐๐๑๑๖_0032